Blue in Love

關於部落格
昊恩家家,這個冬天最渴望的藍色聲音
  • 67554

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

歌詞:我好想你( I Really Miss You)

家家十七歲的青春搖滾日記,一句''我好想你''立刻融化愛人的心。

詞Lyrics/曲Music  家家Jiajia
演唱Sung by  家家Jiajia

一片烏雲打斷我思緒
一場大雨淋溼我心情
你可曾懂得我想你的心情

我好想你 我好愛你  你懂不懂 我想你的心情
一片烏雲打斷我思緒 一場大雨淋溼我心情
你可曾懂得我想你的心情
我好想你 我好愛你  你懂不懂 我想你的心情

 

相簿設定
標籤設定
相簿狀態